05-552 Wólka Kosowska

 (+48) 739 589 875

 Koszyk (0)

Sklep internetowy WWW.WOLPOL.COM

Produkty i realizacja zamówień

• Wszystkie produkty oferowane w sklepie zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są sprzedawane w ramach sprzedaży hurtowej. Przedstawione zdjęcia poszczególnych marek obuwia są wykonane z faktycznie sprzedawanych pakietów.

• Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

• Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT.

• Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu .Przesyłki zagraniczne klient pokrywa w własnym zakresie w oparciu o cennik kurierski .Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie, niemniej zawsze służymy aktywną pomocą.

• Zamówienia od klientów są przyjmowane przez stronę internetową. Po złożeniu zamówienia klient dostaje potwierdzenie, że zamówienie dotarło do sklepu a realizacja zamówienia rozpoczyna się wtedy, gdy zostaną uzgodnione warunki płatności. Dokładamy wszelkich starań, aby stało się to jak najszybciej.

• Informujemy także, że pierwsze zamówienie od nowego klienta realizujemy w opcji przelewu zaliczki, minimum 10% wartości zamówienia (reszta kwoty za pobraniem). Kolejne zamówienia będą realizowane według Państwa wyboru: przelew lub pobranie.

• Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem klient jest o tym niezwłocznie informowany i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

-

Formy płatności

• Przelewem- rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy. Towar zostaje zarezerwowany na 3 dni.

• Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi.

-

Reklamacja

• Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w terminie 7 dni od dnia odebrania przesyłki w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych lub niezgodności towaru z zawartym zamówieniem.

• W przypadku reklamacji klient proszony jest o skontaktowanie się z biurem obsługi klienta przez e-mail: wolpolonline@gmail.com lub telefonicznie pod numerem (+48) 739 589 875 lub (+48)787 555 169.

• Reklamacje na towary odsyłane bez wcześniejszego uzgodnienia nie będą rozpatrywane.

• W przypadku odsyłania reklamowanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową.

• Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

• Przy odbiorze przesyłki od kuriera należy zwrócić uwagę czy paczka jest oryginalnie zapakowana. Jeśli klient znajdzie ślady uszkodzeń opakowania lub próby jego otwarcia, należy otworzyć paczkę w obecności kuriera i sporządzić protokół, co skutecznie umożliwi dochodzenie odszkodowania od firmy kurierskiej w wypadku powstałych uszkodzeń lub braków w towarze.

• Nie stanowią podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie wolpol.com , które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta.

-

Uwagi końcowe

• Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

• Składając zamówienie w sklepie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu Butywolka.eu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

• Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

• Zgodnie z art.20.1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu detalicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie instrukcji lub dostarczenia w inny zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim: określających firmę przedsiębiorcy i jego adres lub umożliwiających identyfikację towaru.

• Dla wszelkich sporów, których nie uda się rozwiązać polubownie właściwy jest sąd powszechny dla siedziby sprzedawcy.

Đang tải...